Sudski tumač

Sudski tumač za njemački jezik u Zagrebu, sudski tumač za engleski u Zagrebu, sudski tumač za srpski u Zagrebu, sudski tumač za slovenski u Zagrebu, sudski tumač za francuski u Zagrebu ili sudski tumač za neki drugi strani jezik prevest će i ovjeriti sve dokumente koji su Vam potrebni za obavljanje nekog pravnog posla.

Sudski tumač je osoba koju imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda te ju opunomoćuje za prevođenje pisanog ili izgovorenog sadržaja s hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan.

Prijevod s ovjerom sudskog tumača je međunarodno priznat i valjan u svim poslovima i postupcima u kojima je potrebno imati zajamčeno točan prijevod.

Ovjereni prijevod mora biti u potpunosti vjeran izvorniku što sudski tumač jamči svojim potpisom i žigom. Prijevod s ovjerom mora biti i cjelovit tj. cijeli izvorni dokument mora biti preveden. Netočan, nepotpun ili dvosmislen prijevod može imati štetne posljedice (npr. materijalni gubitak zbog pogrešnog tumačenja ili izostavljenog dijela ugovora, sporazuma i sl.). Stoga je odgovornost sudskog tumača velika, a prevođenje iznimno zahtjevan posao koji iziskuje mnogo znanja i truda.

Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koje će se koristiti u službene svrhe. Najčešće su to:

- ovjereni prijevod rodnog lista, vjenčanog lista, smrtnog lista
- ovjereni prijevod izvatka iz matice rođenih
- ovjereni prijevod potvrde o slobodnom bračnom stanju
- ovjereni prijevod
presude o razvodu braka
- ovjereni prijevod sudskog rješenja
- ovjereni prijevod svjedodžbe i diplome
- ovjereni prijevod potvrde o nekažnjavanju
- ovjereni prijevod potvrde o prebivalištu
- ovjereni prijevod punomoći
- ovjereni prijevod izjave
- ovjereni prijevod oporuke
- ovjereni prijevod preporuke
- ovjereni prijevod certifikata
- ovjereni prijevod deklaracije
- ovjereni prijevod ugovora, itd.

Ovjereni prijevod uvezuje se zajedno s izvornikom ili preslikom izvornog teksta i vrijedi neograničeno dugo, osim ako zakon određuje drugačije.

Sudski tumač dužan je čuvati u tajnosti sve osobne podatke i informacije koje je saznao tijekom prevođenja i/ili ovjeravanja prevedenih tekstova.

ABC prijevodi zahvaljujući bogatom iskustvu i suradnicima dugogodišnjim stalnim sudskim tumačima pruža pouzdanu, kvalitetnu i brzu uslugu prevođenja.

Članovi našeg tima su:

sudski tumač za albanski

sudski tumač za arapski

sudski tumač za bosanski

sudski tumač za bugarski

sudski tumač za crnogorski

sudski tumač za češki

sudski tumač za engleski

sudski tumač za francuski

sudski tumač za grčki

sudski tumač za hebrejski

sudski tumač za latinski

sudski tumač za mađarski

sudski tumač za makedonski

sudski tumač za moldavski

sudski tumač za nizozemski

sudski tumač za norveški

sudski tumač za njemački

sudski tumač za poljski

sudski tumač za rumunjski

sudski tumač za ruski

sudski tumač za slovački

sudski tumač za slovenski

sudski tumač za srpski

sudski tumač za španjolski

sudski tumač za švedski

sudski tumač za talijanski

sudski tumač za turski

sudski tumač za ukrajinski