Prijevod bez ovjere

Prijevodi bez ovjere ne sadrže ovjeru ovlaštenog sudskog tumača .

Prijevodi bez ovjere često su prijevodi raznih tekstova unutar određenog stručnog područja koji sadrže izraze koji zahtijevaju stručno znanje predmetne tematike. Stručni prijevodi u pravilu su skuplji od običnih prijevoda. Iako se prijevod koji stranka dobije može sastojati od samo nekoliko stranica teksta, prevođenje tih nekoliko stranica zahtijeva itekakav trud, vrijeme i poznavanje stručne terminologije. Za prevođenje stručnog teksta nužna je stručnost, iskustvo i znanje vrhunskog prevoditelja. Osim toga, stručni prevoditelji neprekidno nadograđuju svoje obrazovanje na raznim seminarima i stručnim skupovima te stalno dopunjuju vlastitu biblioteku kako bi raspolagali odgovarajućom literaturom za prevođenje tekstova iz stručnih područja za koja su se specijalizirali.


CAT alati

Pri prevođenju stručnih tekstova služimo se CAT alatima Trados Studio 2014 i Wordfast.

CAT (engl. Computer Assisted Translation), odnosno kompjutorski ili računalno potpomognuto prevođenje nije automatsko prevođenje Google prevoditeljem ili sličnim besplatnim uslugama nego prevođenje koje se obavlja se uz pomoć alata za kompjutorski potpomognuto prevođenje (Computer Assisted Tools – CAT alati) od kojih su najpoznatiji Trados Studio, Across, Déjà Vu, memoQ, Transit, Wordfast.

Rad s CAT alatima preporučuje se kada treba prevesti opsežne tehničke dokumente, upute za uporabu i slično, jer CAT alati omogućuju stvaranje glosara i prijevodnih memorija te olakšavaju i ubrzavaju rad prevoditeljima.

Dodatna prednost prijevodnih memorija i CAT alata jest što omogućuju dosljednost u prevođenju, čak i kad na jednom projektu radi više prevoditelja. U tom slučaju se jedna prijevodna memorija dijeli sa svim prevoditeljima i oni istodobno imaju uvid u sve što je prevedeno. Osim toga, CAT alati automatski prepoznaju oblikovanje izvornog teksta i prevoditelj ne mora voditi brigu o podcrtanom ili podebljanom tekstu, o veličini i boji slova i slično, a naručitelj dobije prijevod u istom formatu kao što je izvornik.

Za razliku od računalno potpomognutog prevođenja, strojno prevođenje, ili MT (engl. Machine Translation) prevođenje je koje skoro u potpunosti obavlja stroj. Prevođenje ovdje funkcionira na temelju algoritama ili velikih korpusa riječi koje su dostupne na internetu, no koristi se i matematička sposobnost računala za analizu strukture teksta. Jedan od poznatijih MT alata zasigurno je Google Translator.

CAT i MT alati i njihovi načini prevođenja međusobno se potpuno razlikuju. CAT služi kao podrška prevoditelju i nudi mu brzu i efikasnu pomoć u obliku prijevodnih memorija. Tu prevoditelj određuje što će se i na koji način prevesti, a na temelju njegovih prijevoda stvara se prevoditeljska memorija, dok kod strojnog prevođenja prevodi računalo, odnosno program.

No, bez obzira na udjel čovjeka u prevođenju, možemo sa sigurnošću reći da strojno prevođenje, kao i računalno potpomognuto prevođenje, CAT, svakako neće istisnuti čovjeka, već su i čovjek i stroj nužni dijelovi jednog drugačijeg procesa prevođenja.


Područja:

Medicina i farmacija: klinička ispitivanja, sažetci svojstava lijekova, upute o lijeku, planovi ispitivanja, odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet, informirani pristanci, upute za uporabu medicinskih uređaja, certifikati za medicinske uređaje, povijesti bolesti, otpusna pisma, dijagnoze, liječničke svjedodžbe i potvrde.

Područje medicine osobito je osjetljivo: s jedne strane imamo klinička ispitivanja i sažetke svojstava lijekova koji zahtijevaju dobro poznavanje terminologije i dosljednost, a s druge strane pri prevođenju dijagnoza, otpusnih pisama i povijesti bolesti treba se savjetovati s liječnicima.

Pravo: zakoni, propisi, pravilnici, opći uvjeti poslovanja, ugovori, sporazumi, police osiguranja, tužbe, žalbe, presude, rješenja, odluke, potvrde, izjave, punomoći, statut, izvadak iz sudskog registra, itd.

Pri prevođenju pravnih tekstova treba imati na umu da jezik izvornog teksta osim sadržaja koji prenosi odražava ustroj pravnog sustava i kulturu zemlje izvornog jezika. Također, svrha pravnih tekstova je precizno utvrđivanje prava i obveza predmetnih strana zbog čega prijevod mora nedvosmisleno navoditi prava i obveze utvrđene u izvornom tekstu. Stoga pri prevođenju pravnih tekstova posvećujemo osobitu pozornost preciznosti, točnosti i cjelovitosti.

Ekonomija i financije: financijska izvješća, računi dobiti i gubitka, bilance, revizorska izvješća, bankovne garancije, jamstva za dobro ispunjenje ugovora, izvješća, troškovnici, specifikacije, itd.

Osim navedenoga prijevodi bez ovjere često su:

- životopisi

- zamolbe za posao

- dopisi

- upute za uporabu

- prospekti

- brošure

- web stranice

- katalozi

- jelovnici

- turistički vodiči

- dopisi

.

Članovi našeg tima su:

prevoditelj za albanski

prevoditelj za arapski

prevoditelj za bosanski

prevoditelj za bugarski

prevoditelj za crnogorski

prevoditelj za češki

prevoditelj za engleski

prevoditelj za francuski

prevoditelj za grčki

prevoditelj za hebrejski

prevoditelj za latinski

prevoditelj za mađarski

prevoditelj za makedonski

prevoditelj za moldavski

prevoditelj za nizozemski

prevoditelj za norveški

prevoditelj za njemački

prevoditelj za poljski

prevoditelj za rumunjski

prevoditelj za ruski

prevoditelj za slovački

prevoditelj za slovenski

prevoditelj za srpski

prevoditelj za španjolski

prevoditelj za švedski

prevoditelj za talijanski

prevoditelj za turski

prevoditelj za ukrajinski

Vršimo lekturu i korekturu prijevoda i ostalih tekstova. Svi prijevodi za tisak lektoriraju se u dogovoru s naručiteljem.