Prijevodi

Prevođenje je glavna djelatnost tvrtke ABC prijevodi. U najširem smislu prevođenje označava prijenos smislenog sadržaja iz jednog izražajnog medija u drugi. Prevodilački posao je intelektualno vrlo zahtjevan i od prevoditelja zahtijeva visok stupanj koncentracije i stručno znanje iz područja koje se prevodi. Dobar prijevod nije puko prebacivanje teksta s jednog jezika na drugi. Prevođenje je komplicirana misaona radnja i zahtjevan stvaralački posao koji iziskuje ne samo dobro poznavanje stranog jezika, osjećaj za stil i jezični ritam već i poznavanje kulture, a kada je riječ o stručnim i tehničkim prijevodima i dobro poznavanje terminologije iz područja prevođenja.

Ako niste sigurni trebate li ovjereni ili neovjereni prijevod, više informacija pronađite ovdje.Sastavljanje i prijevod životopisa

Nudimo Vam:

 • sastavljanje životopisa i zamolbe
 • lekturu i korekturu životopisa i zamolbe
 • prijevod životopisa i zamolbe
 • savjetovanje pri pisanju životpisa i zamolbe za posao

Ako namjeravate potražiti posao u inozemstvu, nastaviti studij na inozemnom sveučilištu ili tražiti stipendiju, trebat će vam životopis na stranom jeziku. Osim toga, poslodavci za određeno radno mjesto često traže osobu s poznavanjem jezika.

Prevoditeljski ured ABC prijevodi pruža vam uslugu prevođenja vašeg životopisa na engleski, njemački ili bilo koji drugi strani jezik.

Uz uslugu profesionalnog prijevoda životopisa na strane jezike, svojim strankama nudimo profesionalnu lekturu i korekturu životopisa i dokumenata općenito, usluge savjetovanja pri pisanju životopisa i zamolbe za posao.

Više o tome možete pročitati ovdje.

Cijena za prijevod životopisa ovisi o količini sadržaja kojeg je potrebno prevesti stoga nam pošaljite svoj životopis na info@abcprijevodi.hr, a mi ćemo vam se javiti s povratnom informacijom.

Jamčimo tajnost podataka.


Savjeti za sastavljanje životopisa


Životopis je ogledalo vašeg profesionalnog života, vaš prvi kontakt s potencijalnim poslodavcem.


Kako napisati dobar životopis?

Pročitajte naše savjete o tome kako napisati kvalitetan životopis koji će privući pozornost poslodavca i pomoći vam da vas pozovu na razgovor za željeno radno mjesto te što u životopisu treba izbjegavati.Najčešći ovjereni prijevodi

U suradnji s profesionalnim sudskim tumačima za različite jezike pomoći ćemo vam da prevedete i, ako je potrebno, ovjerite Vaše dokumente u što kraćem vremenu.

U naše stranke ubraja se sve veći broj pravnih osoba za koje izrađujemo:

 • ovjereni prijevod izvatka iz sudskog registra
 • ovjereni prijevod natječajne dokumentacije
 • ovjereni prijevod specijalne punomoći
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod bankovne garancije
 • ovjereni prijevod sudskog rješenja
 • ovjereni prijevod sudske tužbe
 • ovjereni prijevod poslovne bilance
 • ovjereni prijevod revizorskog izvješća
 • ovjereni prijevod računa dobiti i gubitka
 • ovjereni prijevod kontnog plana
 • ovjereni prijevod godišnjeg izvješća
 • ovjereni prijevod odluke nadzornog odbora
 • ovjereni prijevod ugovora o kreditu
 • ovjereni prijevod izvješća o šteti,
 • ovjereni prijevod dokumentacije o specifikaciji proizvoda, strojeva i postrojenjaZa fizičke osobe izrađujemo prijevod osobnih dokumenata.

Najčešće prevodimo sljedeće isprave fizičkih osoba:

 • ovjereni prijevod rodnog lista
 • ovjereni prijevod vjenčanog
 • ovjereni prijevod smrtnog lista
 • ovjereni prijevod prijepisa ocjena iz osnovne škole
 • ovjereni prijevod prijepisa ocjena iz srednje škole
 • ovjereni prijevod prijepisa ocjena s fakulteta
 • ovjereni prijevod diplome
 • ovjereni prijevod svjedodžbe
 • ovjereni prijevod potvrde o nekažnjavanju
 • ovjereni prijevod potvrde o neosuđivanosti
 • ovjereni prijevod uvjerenja o prebivalištu
 • ovjereni prijevod potvrde o promjeni adrese
 • ovjereni prijevod potvrde o zapošljavanju
 • ovjereni prijevod preporuke poslodavaca
 • ovjereni prijevod dokumenata potrebnih za studiranje u inozemstvu
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod vozačke dozvole
 • ovjereni prijevod prometne dozvole
 • ovjereni prijevod medicinske dokumentacije
 • ovjereni prijevod povijesti bolesti
 • ovjereni prijevod radne dozvole
 • ovjereni prijevod dozvole o prebivalištu
 • ovjereni prijevod rješenja o mirovini
 • simultano prevođenje i tumačenje u Matičnom uredu za potrebe vjenčanja
 • prijevod životopisa

Ovjereni prijevod osobnog dokumenta prevodi i svojim pečatom i potpisom ovjerava ovlašteni stalni sudski tumač.


Prevoditelji

Većina naših prevoditelja su profesori jezika na koji prevode i jezični stručnjaci za dva ili tri jezika.

Naši suradnici su i izvorni govornici koji su obrazovani stručnjaci sa sveučilišnom diplomom i iskustvom u prevođenju što im omogućuje rad u ovom području.

Dvojezičnost nije jamstvo za kvalitetan prijevod. Činjenica da netko govori i piše na materinskom jeziku ne znači odmah da je pisac. Isto tako činjenica da netko govori dva jezika ne jamči da je dobar prevoditelj. Zašto? Zato što bilingualizam nije garancija za uspješno prenošenje značenja iz jednog jezika u drugi i iz jedne kulture u drugu. Nitko se ne rađa kao prevoditelj. Osim znanja jezika potrebno je uložiti mnogo truda i vremena kako bi se ovladalo vještinom prevođenja. Iza dobrog prevoditelja su godine učenja, vježbanja i napornog rada.

.

Članovi našeg tima su:

prevoditelj za albanski

prevoditelj za arapski

prevoditelj za bosanski

prevoditelj za bugarski

prevoditelj za crnogorski

prevoditelj za češki

prevoditelj za engleski

prevoditelj za francuski

prevoditelj za grčki

prevoditelj za hebrejski

prevoditelj za latinski

prevoditelj za mađarski

prevoditelj za makedonski

prevoditelj za moldavski

prevoditelj za nizozemski

prevoditelj za norveški

prevoditelj za njemački

prevoditelj za poljski

prevoditelj za rumunjski

prevoditelj za ruski

prevoditelj za slovački

prevoditelj za slovenski

prevoditelj za srpski

prevoditelj za španjolski

prevoditelj za švedski

prevoditelj za talijanski

prevoditelj za turski

prevoditelj za ukrajinski

Nudimo različite vrste prijevoda:

- pisane prijevode bez ovjere

- pisane prijevode s ovjerom stalnih sudskih tumača

Osim pisanih prijevoda, sudski tumači prevode i usmeno na vjenčanjima, sastancima, pri potpisivanju ugovora, solemnizaciji kod javnih bilježnika i slično.