Lektura

Lektura i korektura su jamstvo kvalitete.

Lektura je jednostavno rečeno jezična kontrola. Postupak lektoriranja nije samo ispravljanje pravopisnih, gramatičkih i interpunkcijskih pogrešaka, nego lektor zadire i u leksikologiju i sintaksu jer je u tekstu potrebno biti dosljedan. Tekst je ponekad potrebno ne samo jezično već i stilski dotjerati. Kada se radi lektura prijevoda tekst se uz sve navedeno prilagođava duhu jezika na kojem je napisan.

Korektura obuhvaća ispravljanje pogrešaka u tiskarskom slogu, tipfelera te interpunkcijskih pogrešaka.

Svi prijevodi za tisak lektoriraju se u dogovoru s naručiteljem.